Updated: Wed, 21 Aug @ 00:13:55
NextBike
uid
OSM id
(closest match)
Distance
(in meters)
Name Ref Stands Network Operator
nextbike osm nextbike osm nextbike osm
692585 3090830294 josm 4816.15 ul. Racławicka / ul. Wyszyńskiego ul. Doświadczalna / ul. Jagiełły 6991 6927 15 15 Lubelski Rower Miejski Nextbike
692586 5736935821 josm 4637.07 ul. Generała Tadeusza Góry ul. Antoniny Grygowej 6992 6987 15 15 Lubelski Rower Miejski Nextbike
692587 3090830294 josm 5483.55 ul. Niepodległości ul. Doświadczalna / ul. Jagiełły 6993 6927 10 15 Lubelski Rower Miejski Nextbike
692596 3090830294 josm 4438.08 Centrum Kultury ul. Doświadczalna / ul. Jagiełły 6994 6927 10 15 Lubelski Rower Miejski Nextbike
692598 3090830294 josm 5612.98 Brzeziny ul. Doświadczalna / ul. Jagiełły 6995 6927 10 15 Lubelski Rower Miejski Nextbike
Created using NextbikeOSM v.2.0.2 by Javnik